Ποτέ στο Παρόν

Ποτέ στο Παρόν

Το ένα μου πρόσωπο
στο Χθες
και το άλλο
στο Αύριο.
Δεν είμαι εδώ∙
ποτέ στο παρόν
δε θα με βρεις.
Και ξέρεις κάτι;
Δε θέλω ποτέ σου
να με βρεις…
Ούτε στο Τώρα
μα ούτε στο Αύριο.
Το παρόν για μένα,
ένα τεράστιο κενό
κάτω απ’ τα πόδια μου.
Ταλαντεύομαι∙
Γυρνώ στο Χθες
και θυμάμαι…
Ταξιδεύω στο Αύριο
και ονειρεύομαι…
Ίσως Ευτυχία να σημαίνει
ακριβώς αυτό:
να μη γνωρίζεις
ποτέ σε ποιο τώρα,
σε ποιον κόσμο…
… ζεις …

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1998-