Προαίσθηση - Γιάννης Νεγρεπόντης

Προαίσθηση – Γιάννης Νεγρεπόντης

Κάποτε σαν δυο ξένοι θα δίνουμε τα χέρια
κι όλη αυτή η πυρκαγιά
θά’ναι: τα περασμένα,
οι μέρες που περάσαμε μαζί
σχεδόν μια ιστορία τρίτων.

Κανένας ποτέ δε γλιτωσε απ’ το χρόνο.

Καταλαβαίνεις τώρα
γιατί κάθε στιγμή μου είμαι αληθινός,
γιατί κάθε στιγμή μου θέλω νάναι αληθινή.