Χριστός γεννιέται

Χριστός γεννιέται

Σαν απόψε πάλι
ο Χριστός γεννήθη
και το άστρο εκείνο
τώρα εξαφανίσθη!

Οι τρεις μάγοι
κι οι βοσκοί
ταπεινά
τον προσκύνησαν εκεί.

Η Μαρία, η μικρή
ταπεινά κι αυτή,
αγκαλιά τον παίρνει
και φιλιά του στέλνει!

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1992-