Είμαι άνθρωπος

Είμαι άνθρωπος

Στέκομαι βουβή και ακίνητη
μπροστά στη δύναμη μου.
Φοβάμαι όταν ξέρω τι μπορώ να κάνω,
φοβάμαι όταν ξέρω τι μεγάλη δύναμη
κρύβω βαθιά μέσα μου.
Τρέμω στην ιδέα πως
είμαι ανίκητη, γιατί:
Είμαι άνθρωπος.

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1992-