Κατέβηκα στο σταθμό

Κατέβηκα στο σταθμό

Κατέβηκα στο σταθμό
και είδα τα τρένα
και τα χρόνια μας να περνούν.

Περνούσαν τα τρένα
και τα χρόνια μου, σαν τα πουλιά,
γιατί ήσουν μακριά.

Παρακάλεσα το Θεό
να ανάψει ένα του άστρο,
να σταματήσει τα τρένα

και τα χρόνια μου,
γιατί ήσουν μακριά,
γιατί ήσουν μακριά.

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1993-