Το παραμύθι

Το παραμύθι

Κι αν όλα
είναι ένα παραμύθι,
κι αν τα λόγια
σου, τα πάρει ο αέρας,
κι αν ακόμη τα δάκρυα
στεγνώσουν και δεν φαίνονται,
θα μείνουν ανοιχτές
οι πληγές απ’ τη φωτιά
του δράκου – έρωτά σου,
και θα θυμίζουν
ότι: πέρασες και λεηλάτησες…

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1997-