Επιστολές

Επιστολές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α’
Αποστολέας: Εσύ
Παραλήπτης: Εγώ
Μήνυμα: Αγάπη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β’
Αποστολέας: Εγώ
Παραλήπτης: Εσύ
Μήνυμα: Άρνηση

epistoles-pic-a-poem

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ’
Αποστολέας: Εσύ
Παραλήπτης: Εγώ
Μήνυμα: Απελπισία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ’
Αποστολέας: Εγώ
Παραλήπτης: Εσύ
Μήνυμα: Κουράγιο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε’
Αποστολέας: —
Παραλήπτης: —
Μήνυμα: —

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1998-