Θάνατος και ποιητές

Θάνατος και ποιητές

Απαγορεύεται στους ποιητές
ο θάνατος.
Δεν είν’ ο θάνατος, γι’ αυτούς,
εκδίκηση της Φύσης,
μα φίλος που έρχεται
να τους λυτρώσει
και να τους παραδώσει
τα κλειδιά μιας ύπαρξης
αιώνιας, σε άλλες διαστάσεις.
Γι’ αυτό και στα ποιήματά τους
ποτέ δεν δείχνουν πως φοβούνται
ή πως εχθρός που πρέπει να
αντικρούσουν είναι∙ γι’ αυτούς
η αφορμή, για ταξίδι χωρίς επιστροφή
στους κόσμους τους δικούς τους
που χρόνια έψαχναν κρυφά με τη μελάνη τους,
είναι ο θάνατος.
Και να μας πείσουν προσπαθούν
οι ποιητές πως η ζωή μας
προσωρινή ύπαρξη στο Τώρα,
μα με το πέρασμα απ’ το θάνατο
κατέχουμε στα σίγουρα,
αιώνια ύπαρξη στο Πάντα…

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1998-