Τα δάκρυα για την ψυχή

Τα δάκρυα για την ψυχή

Τα δάκρυα για την ψυχή είναι ό,τι το σαπούνι για το σώμα.
Εβραϊκή παροιμία