Να φοβάσαι τον δίκαιο άνθρωπο

Να φοβάσαι τον δίκαιο άνθρωπο

Να φοβάσαι τον δίκαιο άνθρωπο, όταν θυμώνει.
Ανατολίτικη παροιμία