Δάσκαλε που δίδασκες

Δάσκαλε που δίδασκες

Δάσκαλε που δίδασκες

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.