Σπατάλη χρόνου

Σπατάλη χρόνου

Τίποτε δεν είναι πραγματικά σπατάλη χρόνου, όταν το απολαμβάνεις.

Arthur Koestler,
Ουγγροβρετανός συγγραφέας