Είσαι αυτό που είσαι

Είσαι αυτό που είσαι

Δεν χρειάζεσαι κανέναν να σου πει ποιος είσαι ή τι είσαι. Είσαι αυτό που είσαι.
John Lennon