Αύριο, ο καιρός θα φτιάξει…

Αύριο, ο καιρός θα φτιάξει…

Μιλήσαμε για τον καιρό∙
μιλήσαμε, λοιπόν, για τα σύννεφα,
είπαμε, όμως, και για το φεγγάρι.
Συζήτησή μας και ο ήλιος.
Μετά μιλήσαμε για μουσική,
για θέατρο, για ποίηση!
Σου διάβασα στίχους μου
και μου είπες γεμάτος ευτυχία:
«στο στόμα σου είναι τα λόγια
που δεν τόλμησα ποτέ μου να σου πω!»
Τόλμα, σου είπα, κι εσύ:
«Αύριο… ο καιρός θα φτιάξει…»
Κατάλαβα… δεν είχες την τόλμη
που αναζήτησα σε σένα
κι εγώ παραήμουν τολμηρή…

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1998-