Μη μου μιλάς

Μη μου μιλάς

απόσπασμα “Μη μου μιλάς”

Μη μου μιλάς
– ακούς; –
Μη μου μιλάς,
άκου μονάχα
τις ερωτικές κινήσεις
των δαχτύλων μου
πάνω στο μέτωπό σου.

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1997-