Μες τα μάτια σου

Μες τα μάτια σου

Το πρόσωπο ενός απρόσωπου Θεού,
βρήκα μες τα μάτια σου

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1997-