Κάτι επικίνδυνα κομμάτια

Κάτι επικίνδυνα κομμάτια

Απόσπασμα “Κάτι επικίνδυνα κομμάτια”
Κάτι επικίνδυνα κομμάτια
χάος
είν’ η ψυχή μου
που έκοψε με τα δόντια του
ο Θεός.

Μίλτος Σαχτούρης