Εμείς μαζί δεν κάνουμε

Εμείς μαζί δεν κάνουμε

Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε.