Ο έρωτας, ο βήχας

Ο έρωτας, ο βήχας

Ο έρωτας, ο βήχας και τα λεφτά δεν κρύβονται.