Δραπέτης Νους

Δραπέτης Νους

ΔΡΑΠΕΤΗΣ – ΝΟΥΣ

Κλείνουν κι αμπαρώνουν
πόρτες και παράθυρα
για να κρατήσουν, το
δραπέτη νου, αιχμάλωτο!

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1997-