Άνεμος ελευθερίας

(ΕΝΑ ΕΞΑΣΤΙΧΟ)

Και σαν αέρας που χτυπά
με δέος την υψωμένη σημαία,
και σαν καμπάνα που ηχεί
χαρμόσυνα στην εορτή της Παναγίας,
με χτυπά ο αέρας της Ελευθερίας μου,
και το τραγούδι της ηχεί μελωδικά…

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1997-