Το τέλος

Το τέλος

απόσπασμα από το ποίημα “Το τέλος”

Ποτέ μην αφήσεις
κανέναν να γράψει
το Τέλος, το δικό σου.
Ένα Τέλος για σένα
πρέπει να’ ναι γραμμένο από εσένα!

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1997-