Θέλεις το φτωχό να σκάσεις;

Θέλεις το φτωχό να σκάσεις;

Θέλεις το φτωχό να σκάσεις; Πες του λίρες να σ’ αλλάξει.