Ωδή στους τσακισμένους γλάρους

Ωδή στους τσακισμένους γλάρους

Γιώργος Λίκος
Ωδή στους τσακισμένους γλάρους. (Απόσπασμα)

Φωνή του πελάγου
Ατρόμητη, βαθιά
Σ’ άκουσα βουβός!
Κι έπαιξα σκάκι με τους γλάρους
Πάνω στο σύννεφο που μιμήθηκε το πρόσωπό σου
Κερδίζοντας λίγες στιγμές ελευθερίας