Ο διάβολος και η γυναίκα

Ο διάβολος και η γυναίκα

Όπου δεν μπορεί να πάει ο διάβολος στέλνει μια γυναίκα.
Πολωνική παροιμία