Ο χρόνος είναι χρήμα

Ο χρόνος είναι χρήμα

O χρόνος είναι χρήμα
Αγγλική παροιμία