Η στάμνα στη βρύση

Η στάμνα στη βρύση

Πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση, μια φορά θα σπάσει.