Ό,τι είμαστε

Ό,τι είμαστε

Ό,τι είμαστε είναι αποτέλεσμα του τι σκεφτόμαστε.
Πλάτωνας