Απόδειξη μιας σχέσης

Απόδειξη μιας σχέσης

Η καλύτερη απόδειξη μιας σχέσης είναι να διαφωνείς, αλλά να μην αφήνεις το χέρι που κρατάς.
Alexandra Penny