Λουλούδι και αγάπη

Λουλούδι και αγάπη

Όπως ένα λουλούδι δεν μπορεί να ανθίσει χωρίς ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη.
Max Muller