Δεσποινίς Μαργαρίτα

Δεσποινίς Μαργαρίτα

το ρήμα ελπίζω, το χτίζω, γκρεμίζω, σκίζω, μουγκρίζω, φωνάζω
το ρήμα μιλάω, γελάω, πονάω, κλαίω, διδάσκω, φάσκω κι αντιφάσκω,
το ρήμα γερνάω, το φοβάμαι
το ρήμα πεθαίνω…
Δεσποινίς Μαργαρίτα (1975)