Αγαπά ο κάπελας το μεθυσμένο

Αγαπά ο κάπελας το μεθυσμένο

Αγαπά ο κάπελας το μεθυσμένο, μα γαμπρό δεν τον κάνει.