Του Γενάρη το φεγγάρι

Του Γενάρη το φεγγάρι

Του Γενάρη το φεγγάρι ήλιος της ημέρας μοιάζει.