Ο Θεός δεν είναι πλούσιος

Ο Θεός δεν είναι πλούσιος

Ο Θεός δεν είναι πλούσιος και αυτό που δίνει στον ένα, το παίρνει απ’ τον άλλον.
Εβραϊκή παροιμία