Μακρύς ο δρόμος

Είναι μακρύς ο δρόμος από την πρόθεση ως την πράξη.
Μολιέρος