Μ'όποιον δάσκαλο καθίσεις

Μ’όποιον δάσκαλο καθίσεις

Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις.