Αυτός που κυνηγάει δυο λαγούς

Αυτός που κυνηγάει δυο λαγούς

Αυτός που κυνηγάει δυο λαγούς, αφήνει τον έναν και χάνει τον άλλον.
Ιαπωνική παροιμία