Τα ληφθέντα μέτρα - Erich Fried

Τα ληφθέντα μέτρα – Erich Fried

Οι τεμπέληδες σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται εργατικός.

Οι άσχημοι σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται ωραίος.

Οι ανόητοι σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται σοφός.

Οι άρρωστοι σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται υγιής.

Οι θλιμμένοι σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται χαρούμενος.

Οι γέροι σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται νέος.

Οι εχθροί σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται φιλικός.

Οι κακοί σφάζονται,
ο κόσμος γίνεται καλός.