Τα ελαττώματα του ανθρώπου

Τα ελαττώματα του ανθρώπου

Πολλές φορές τα ελαττώματα φανερώνουν τον άνθρωπο, όπως η σκιά την εικόνα.
Δημήτριος Καμπούρογλου