Μεγάλος έρωτας και φιλία

Μεγάλος έρωτας και φιλία

Όποιος έχει δοκιμάσει ένα μεγάλο έρωτα δεν δίνει σημασία στη φιλία.
Jean de La Bruyere