Ιστορία είναι...

Ιστορία είναι…

Ιστορία είναι εκείνη η εκδοχή των παρελθοντικών γεγονότων που οι άνθρωποι αποφάσισαν να συμφωνήσουν.
Ναπολέων Βοναπάρτης