Δυο γελούν, κάτι ξέρουν...

Δυο γελούν, κάτι ξέρουν…

Δυο γελούν, κάτι ξέρουν. Ένας γελάει, τρελός είναι.