Παγκόσμιες Ημέρες Ιουλίου

Παγκόσμιες, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές μέρες Ιουλίου

day-3Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών

day-4Παγκόσμια Ημέρα Φεστιβάλ

day-8Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας

day-11Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμών

day-17Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης

day-18Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα

day-28Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

day-30Διεθνής Ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων

day-30Διεθνής Ημέρα Φιλίας