Αν είσαι καλός σε κάτι...

good-at-something-joker

“If you’re good at something never do it for free.”
“Αν είσαι καλός σε κάτι μην το κάνεις τσάμπα.”,
έλεγε ο Joker στην ταινία Dark Knight.